ISOTEX


Energetska ušteda


Odlične vrijednosti toplotne provodljivosti ISOTEX proizvoda, kombinovane sa odličnim karakteristikama ostalih komponenata potrebnih za izračunavanje energetske efikasnosti, omogućava ISOTEX objektima da postignu najbolju energetsku klasifikaciju - Klasu A4. To je, prema međunarodno priznatoj Tabeli klasifikacije energetske efikasnosti, najviša moguća klasa.

Osim toga, sam materijal i tehnologija izrade ISOTEX blokova garantuju da je on 100% ekološki, bez bilo kakvih štetnih uticaja na ljude i njhovu okolinu.