Zašto ISOTEX?


Najmanje je 8 razloga za vašu odluku:


 • Seizmička otpornost

  ISOTEX blokovi su otporni na seizmičke aktivnosti zemljišta (zemljotrese) i za to posjeduju odgovarajuće sertifikate i dokaze.
 • Energetska ušteda

  Struktura samih blokova obezbjeđuje toplotnu izolaciju, čime smanjujete troškove za grijanje i hlađenje.
 • Održiva gradnja

  Prirodni i sertifikovani materijali i proizvodni proces nemaju nikakvih štetnih uticaja na eko sistem i životnu sredinu.
 • Zvučna izolacija

  ISOTEX blokovi nude maksimalne performanse za područje zvučne izolacije (Klasa I).
 • Vatrootpornost

  Naši proizvodi su atestirani prema REI120 i REI240 sertifikatima za inertne nesagorive materijale.
 • Niska cijena gradnje

  ISOTEX blokovi se savršeno lako i jednostavno uklapaju prilikom gradnje, čime se izbjegavaju kasnije intervencije i unapređenja mehaničkih i energetskih performansi. (kao što su fasade i slični sistemi). Ne zahtijevaju gradnju i armiranje nosivih stubova, čekanje za "sazrijevanje" betona (obično 14 do 21 dan kod klasičnih sistema), bez upotrebe oplata za šalovanje...
 • Jednostavna gradnja

  ISOTEX se ubraja u sisteme tzv. "suve gradnje", metod koji omogućava kraće vrijeme gradnje i smanjenje troškova u tom segmentu.
 • Garancija na vlagu

  ISOTEX sistemi imaju doživotnu garanciju na vlagu, koju garantuje sam proizvođač.