ISOTEX AB ZID ZAVJESA
3841
page-template-default,page,page-id-3841,bridge-core-2.6.6,non-logged-in,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-25.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

 

 

TERMOIZOLACIJA + NOVA KONSTRUKCIJA

 

 

Seizmička i energetska nadogradnja zgrada
sa armirano betonskom termoizolovanom zid-zavjesom Isotex®

 

 

SAVRŠENO RJEŠENJE ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKTA

 

 

 

 

 

 

U slučaju da se ne želite odlučiti za rušenje objekta postoji novo rješenje koje je Isotex® dizajnirao za protuseizmičku i energetsku sanaciju postojećih zgrada.Ono predstavlja protuseizmičku adaptaciju zgrade pomoću Isotex® zid-zavjese. Zid zavjesa pravi se uz postoječi zid koji postoji cijelom visinom zgrade i sa njim se Isotex zid povezuje čeličnim sidrima. U tim slučajevima adaptacija objekta sa Isotex® zidovima predstavlja idealno rješenje za poboljšanje seizmičkih i termoizolacijonih karakteristika objekta  predstavljajući minimalno invazivno riješenje, omogućavajući stanarima objekta da ne moraju napuštati svoj objekat tokom izvođenja radova.

 

 

U čemu se sastoje seizmička i energetska adaptacija
napravljene sa Isotex® zidovima?

 

 

Armirani zidovi Isotex®, stvarajući obodnu termoizolovanu armirano betonsku zid -zavjesu povezan sa postojećom konstrukcijom, istovremeno omogućavaju rad na seizmičkoj sigurnosti i toplotnoj izolaciji . Zapravo, izvrsne anti-seizmičke performanse Isotex® tehnologije omogućavaju da se postojeća zgrada seizmički proboljđa, dok prisustvo termoizolacionog umetka EPS Neopor® BMB (Biomass Balance) firme BASF, koji se nalazi u Isotex blokovima, upotpunjuje novi zaštitni zid objekta sa izvanrednim poboljšanjem energetske efikasnosti objekta.

 

Strukturni dio slojeva zida Isotex® otporan na zemljotres predstavlja armirano betonsko jezgro unutar Isotex blokova kroz koje prolaze horizontalne I vertikalne armaturne šipke. Na svakom redu Isotex blokova se ubacuje horizontalna armatura, a na svakih 6 redova beton se lijeva unutar Isotex blokova i ubacuju vertikalne armaturne šipke. Armirano betonska termoizolovana zid zavjesa Isotex® povezana je sa postojećom konstrukcijom sidrenjem u donjem nivou postojećeg zida i u nivou poda.

 

Da bi se izbjegle pojave urušavanja i izlazka zidova van ravni, moraju se osigurati veze između AB zid-zavjese Isotex® i postojećih ploča objekta.

 

AB termoizolovana Zid zavjesa Isotex® djeluje u sinergiji sa postojećim konstrukcijama (bilo da su u armirano betonske ili u zidane) tačnije, štiti ih od horizontalnog seizmičkog djelovanja, što je glavni uzrok urušavanja i izlađenja zida iz ravnine što se javlja tokom seizmičkih događaj.

 

 

 

 

 

 

 

Šta je anti-seizmički egzoskelet i kakva je toplotna efikasnost?

 

 

 

 

 

Zid Isotex® koristi se za seizmičko obezbjeđivanje zgrada i poboljšanje njihove energetske efikasnosti. Zid Isotek izrađen od drvo-cementnih oplatnih blokova sa EPS Neopor® BMB termoizolacijom kompanije BASF, instaliran na celom spoljnom obodu i pričvršćen na postojeću zgradu posebnim sidrima, dovodi do odličnih ušteda na potrošnji energije zgrade i odličnih antiseizmičkih sigurnost za zgrade.

 

 

 

 

Prednosti seizmičke obnove sa Isotex-om

 

 

Neinvazivna intervencija: AB termoizolovana zid zavjesa izgrađen na spoljnoj strani postojećih fasadnih zidova može stanarima pružiti mogućnost da ostanu u svojim domovima tokom radova.

 

 

Jednom instalacionom operacijom dobija se dvostruka intervencija: antiseizmička i toplotna izolacija.

 

 

Izvanredna brzina ugradnje, koja karakteriše građevinski sistem Isotex®, garantuje onima koji žive u zgradama i koji grade zgrade znatno smanjenje vremena izgradnje. 

 

 

BASF-ovi inovativna termoizolacija EPS Neopor® BMB, unutar Isotex® oplatnih blokova, omogućavaju potpuno usklađivanje sa zahtevima CAM-a, osiguravajući odlične performanse u pogledu energetske efikasnosti i poboljšanje za dve energetske klase.

 

 

 

 

Zatražite sastavljen izveštaj o seizmičkom prilagođavanjusa Univerziteta u Paviji (DICAR)

 

 

Izveštaj je sačinilo Odeljenje za građevinarstvo i arhitekturu Univerziteta u Paviji (DICAR), a zasnovan je na proučavanju seizmičke nadogradnje zgrade upotrebom AB zid zavjesa Isotex. Rukovodilac projekta je prof. Alberto Pavese.

 

 

 

Studija je izvedena na armiranobetonskoj skeletnoj zgradi. Višespratnica, spajajući Isotex AB zid-zavjesu sa postojećim zidovima metalnim sidrima, dajući veću stabilnost strukturi.