Specifikacija ponude

Specifikacija ponude ISOTEX® drvo-cementnih blokova i drvo-cementnih međuspratnih ploča ISOTEX® za vodoravne ili nagnute konstrukcije.

Isotex® drvo-cementni blokovi

Blokovi moraju sadržavati EPS u grafitu ISOTEX® Green (10% reciklirano) i ISOTEX® Total Green (100% reciklirano) i imati CE oznaku u skladu sa Evropskom tehničkom ocjenom i evropskim usklađenim standardom UNI EN 15498, certifikatima o termičkoj vrijednosti propustljivosti “U” prema evropskim standardima UNI EN ISO 6946, UNI 10355 i EN 10211, dinamičke termičke i hidrometrijske karakteristike prema D. M 26/06/2015, akustička ispitivanja prema standardima UNI EN ISO 140 i UNI EN ISO 717 za zvučnu izolaciju, UNI EN ISO 354 i UNI EN ISO 11654 za apsorpciju zvuka, ispitivanja otpornosti na vatru obavljena sa zidovima opterećenim prema standardima EN 1365-1 i EN 13501-2, ispitivanje ponašanja fasade LEPIR2 od požara u skladu sa Uredbom Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske od 10.09.1990. i protokolom o njenoj primjeni, odobrenom od strane CECMI 11.06.2013., i sertifikatima materijala koji su u skladu sa zahtjevima zelene gradnje i tipa I II-EPD ekološka oznaka u skladu sa UNI EN 15804 i ISO 14025 izdata od strane relevantnih struktura.

Blokovi moraju sadržavati EPS u grafitu ISOTEX® Green (10% reciklirano) i ISOTEX® Total Green (100% reciklirano) i imati CE oznaku u skladu sa Evropskom tehničkom ocjenom i evropskim usklađenim standardom UNI EN 15498, certifikatima o termičkoj vrijednosti propustljivosti “U” prema evropskim standardima UNI EN ISO 6946, UNI 10355 i EN 10211, dinamičke termičke i hidrometrijske karakteristike prema D. M 26/06/2015, akustička ispitivanja prema standardima UNI EN ISO 140 i UNI EN ISO 717 za zvučnu izolaciju, UNI EN ISO 354 i UNI EN ISO 11654 za apsorpciju zvuka, ispitivanja otpornosti na vatru obavljena sa zidovima opterećenim prema standardima EN 1365-1 i EN 13501-2, ispitivanje ponašanja fasade LEPIR2 od požara u skladu sa Uredbom Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske od 10.09.1990. i protokolom o njenoj primjeni, odobrenom od strane CECMI 11.06.2013., i sertifikatima materijala koji su u skladu sa zahtjevima zelene gradnje i tipa I II-EPD ekološka oznaka u skladu sa UNI EN 15804 i ISO 14025 izdata od strane relevantnih struktura.

Isotex® međuspratne ploče

Drvo-cementna međuspratna ploča ISOTEX® za vodoravne ili nagnute konstrukcije sa visokom termo-zvučnom izolacijom, koja se sastoji od prethodno sastavljenih drvo-cementnih elemenata, dimenzija 100 x (20-25-30-39) cm, najveće dužine do 6,5-7 m , sa horizontalnim i vertikalnim šupljinama za uklanjanje toplotnih i akustičnih mostova, armaturnih šipki i betonskih ispuna. Međuspratna konstrukcija mora biti završena na licu mjesta dodatnim pojačanjem, armaturnom mrežom u gornjoj zoni i završnim betoniranjem preko ISOTEX® ploče.

Međuspratne ploče ISOTEX® imaju CE oznaku na gredama u skladu sa usklađenim evropskim standardom EN 15037-1, sertifikatima otpornosti na vatru (Resistance, Sealing & Insulation – REI 240), toplotne propusnosti (Predsednički dekret 59/09 i Ministarski dekret 26/06/09 ), akustička ispitivanja na licu mesta u skladu sa UNI EN ISO 140 e UNI EN ISO 717, ispitivanje konstrukcija i sertifikacija zelenih građevinskih materijala i ekološka oznaka trećeg tipa – EPD u skladu sa UNI EN 15840 E ISO 14025 izdatom od strane nadležnih organa.

Međuspratne ploče