Specifikacija ponude
3933
page-template-default,page,page-id-3933,bridge-core-2.6.6,non-logged-in,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-25.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

SPECIFIKACIJA PONUDE

ISOTEX DRVO-CEMENTNI BLOKOVI

Vanjski i unutrašnji nosivi zidovi izrađeni od ISOTEX® drvo-cementnih blokova sa H-oblikom, gustine 510 ± 10% kg / m³ , suvo položenih sa rasporedom za pola bloka, za betoniranje na licu mjesta na svakih 5-6 redova, s jedinstvenim prostorom za beton.

 

Gotovi zid će biti ojačan čeličnim šipkama horizontalno i vertikalno sa korakom od 25 cm i betonskim odlivkom konzistencije ne manje od S4.

 

Asortiman blokova upotpunjen je nizom posebnih dijelova i dodataka, kao što su: polublok, ugaoni blok, blok za završetak visine zida, nadvojni blok, stubni blok. Blokovi moraju sadržavati BASF-NEOPOR® grafit EPS i imati CE oznaku u skladu sa Evropskim tehničkim odobrenjem i evropskim harmonizovanim standardom UNI EN 15498, certifikate o vrijednostima termičke prolaznosti “U” prema evropskim standardima UNI EN ISO 6946, UNI 10355 i EN 10211, dinamičke i higrometrijske termičke karakteristike prema DM 26/06/2015, zvučna ispitivanja prema UNI EN ISO 140 i UNI EN ISO 717 standardima za zvučnu izolaciju, UNI EN ISO 354 i UNI EN ISO 11654 za apsorpciju zvuka, ispitivanja vatrootpornosti izvedena sa zidovima opterećenim u skladu sa EN 1365-1 i EN 13501-2 standardima, LEPIR 2 test fasadnog ponašanja požara prema Uredbi francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova od 10 / 09/1990 i njegov protokol za prijavu, koji je odobrio CECMI 11/06/2013, i certifikati materijala koji su u skladu sa zahtjevima za zelenu gradnju i oznaka zaštite životne sredine tipa III-EPD u skladu s UNI EN 15804 i ISO 14025 koju su izdale nadležne strukture.

 

Proizvođači drvo-cementnih blokova moraju se uskladiti i prema “smjernicama za građevinske sisteme s nosivim pločama zasnovanim na upotrebi oplatnih blokova i slabo armiranog betona lijevanog na licu mjesta” koje je odobrilo Prvo odjeljenje Višeg vijeća LL.PP. sa mišljenjem br. 117 od 10.02.2011. U skladu sa gore spomenutim smjernicama, faktor ponašanja q0 mora biti jednak 3 na osnovu rezultata eksperimentalnih ispitivanja i potkrijepiti odgovarajućim numeričkim analizama. Adekvatna eksperimentalna ispitivanja morat će pokazati ponašanje zidova-greda.

ISOTEX MEĐUSPRATNE PLOČE

Drvo-cementna međuspratna ploča ISOTEX® za vodoravne ili nagnute konstrukcije sa visokom termo-zvučnom izolacijom, koja se sastoji od prethodno sastavljenih drvo-cementnih elemenata, dimenzija 100 x (20-25-30-39) cm, najveće dužine do 6,5-7 m , sa horizontalnim i vertikalnim ukrajanjem za uklanjanje termičkih i zvučnih mostova, u kompletu sa zalivenom armaturom i nosačima.

 

Međuspratna konstrukcija mora biti završena na licu mjesta dodatnim pojačanjem, armaturnom mrežom u gornjoj zoni i završnim betoniranjem preko ISOTEX® ploče.

 

Međuspratne ploče ISOTEX® imaju CE oznaku na gredama u skladu s harmoniziranim evropskim standardom UNI EN 15037-1, certifikate otpornosti na vatru (REI 240), toplotnu propusnost (DM 26/06/2015), zvučna ispitivanja na mjestu prema UNI EN ISO 140 i UNI EN ISO 717 propisima, strukturnim ispitivanjima, certifikatima materijala koji odgovaraju zahtjevima za zelenu gradnju i ekološkom oznakom tipa III-EPD u skladu sa UNI EN 15804 i ISO 14025 standardima koje su izdale odgovarajuće strukture.