ISOTEX blokovi
172
page-template-default,page,page-id-172,bridge-core-2.6.6,non-logged-in,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-25.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Specifikacija blokova

ISOTEX drvo-cementni blokovi od kojih se prave vanjski i unutrašnji nosivi zidovi imaju gustinu od 510kg/m³ (+ – 10%)

Blokovi se postavljaju jedni na druge bez spojnica od maltera ili ljepila (postavljaju se na suho). Nakon postavljenih 6 redova blokova i postavljene horizontalne i vertikalne armature na razmacima od 25cm, blokovi se nalijevaju betonom u šupljine predviđene za to. Beton mora biti konzistencije S4 sačinje od najmanje tri frakcije sa granulacijom (4, 8 i max 16mm).

Isotex blokovi imaju CE oznaku u skladu sa evropskim tehničkim propisima ETA i usklađeni su sa evropskom normom EN 15498.

Sertifikacija prolaznosti toplote kroz blok (U – koeficijent) je u skladu sa evropskim standardima UNI EN ISO 6946, UNI 10355 i EN 10211.

Sertifikati o zvučnoj izolaciji su u skladu sa UNI EN ISO 140 i UNI EN ISO 717

Sertifikat o otpornosti opterećenog zida na vatru u skladu sa EN1365-1 i EN 13501-2.

Proces gradnje

Drvo-cementni blokovi postavljaju se jedni na druge bez spojnica od maltera ili ljepila, čime se eliminišu termički mostovi i nedostatci cementnih spojnica. Unutar blokova se nakon postavljanja formira armaturna mreža od vertikalnih i horizontalnih šipki, zatim se nasipa beton u blokove u kome je prethodno formirana armaturna mreža.
Ovakav sistem gradnje omogućava gradnju objekata otpornih na zemljotrese preko 6 stepeni rihtera.

Zahvaljujući drvo-cementnim slojevima Isotex bloka i betonu koji se nalazi u jezgru bloka, zidovi od Isotex blokova imaju izuzetno dobru zvučnu izolaciju čak i preko 60 dB.
Zahvaljujući preciznoj obradi, stijenke blokova prilagođene su svim vrstama završnih zidnih obloga (gips-karton, cementni malter, ventilirajuće fasade, kompozitne ploče, dekorativni kamen….).

Jednostavnost slaganja Isotex blokova čini ih pogodnima za gradnju osobama koje nemaju prethodno iskustvo u građevinarstvu. Formiranje vanjskh i unutrašnjih zidova objekta od Isotex blokova koji se preklapaku na ½ i redaju u nivoima od po 6 redova zajedno sa armaturom, nakon čega se u blokove nasipa beton praktično predstavlja trenutno u Evropi najbrži i najefikasniji način gradnje u kombinaciji sa vrhunskim kvalitetom.

Dodatnoj jednostavnosti gradnje pridonosi i širok asortiman različitih tipova blokova kao što su blokovi za dovratnike i doprozornike, nadvoje otvora, uglove, stubove, horizontalne serklaže i mnogo drugih elemanta što dodatno doprinosi jednostavnosti i brzini u gradnji Isotex objekata.

Sertifikati

Ova metoda gradnje ispunjava, jednostrukom, jednostavnom i brzom ugradnjom, sve propise koji se odnose na seizmičku sigurnost i toplinsku i zvučnu izolaciju (s dvostrukom izolacijom i debljim vanjskim zidom bloka), u potpunosti iskorištavajući karakteristike betonske ispune.

Posljedica ovih karakteristika su ugodan interijer za stanovanje i znatne uštede energije, što rezultira nižim troškovima grijanja zimi i hlađenja ljeti. U usporedbi s ostalim građevinskim materijalima za izgradnju nosivih zidova, Isotexov blok sistem je najcjelovitiji i najpristupačniji.

Posjetite odjeljak „Sertifikati“ koji opisuje izvedbu domova izgrađenih blokovskim sistemom Isotex i srodne sertifikate.

Uz ekskluzivnu upotrebu prirodnih sirovina, nakon opsežnih ispitivanja, blokovi su sertifikovani za okolinu. Stalna kontrola kvalitete od strane Isotexa i sertifikacijskih tijela garantuje najvišu i najkonzistentniju kvalitetu.

Da biste zatražili potvrde u pdf-u, kontaktirajte nas.

Katalozi

STANDARDNI BLOKOVI

BLOK HDIII 44/20
GRAFIT (BASF – NEOPOR)
HB 44/15-2
BLOK HDIII 38/14
GRAFIT (BASF – NEOPOR)
HB 30/19
BLOK HDIII 33/10
GRAFIT (BASF – NEOPOR)
HB 25/16
BLOK HDIII 30/7
GRAFIT (BASF – NEOPOR)
HB 20/14

BLOKOVI PO NARUDŽBI

 Blokovi po narudžbi dopunjuju našu ponudu fasadnih blokova.

HDIII 44/23 sa grafitom
HDIII 38/17 sa grafitom
HDIII 38/14 sa plutom
HDIII 33/13 sa grafitom
HDIII 30/10 sa grafitom

SPECIJALNI BLOKOVI

Specijalni blokovi olakšavaju postavljanje i ugradnju vanjskih i unutrašnjih uglova,

dovratnika i doprozornika, nadvoja, stubova i izolaciju međuspratne ploče.

Polu-blokovi za dovratnik i doprozornik 44cm
Blok za unutrašnje uglove 30-33-38-44cm
Blok za nastavak 30/33/38/44 cm
Blok za stub
Blok za dovratnik i doprozornik 38-44cm
Blok za vanjske uglove 25-30-33-38cm
Ugaoni blok 38-44cm
Blok za završetak visine zida
Ugaoni blok 30-33cm