Politika privatnosti

Vitaproduct d.o.o. pridaje posebnu pažnju zaštiti ličnih podataka u skladu s važećim zakonima. Ovaj dokument na razumljiv i transparentan način opisuje kako koristimo i obrađujemo vaše lične podatke, koje kolačiće koristimo na stranici vitaproduct.com te donosimo uvjete korištenja naše web stranice.

Politika privatnosti!

1. Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Vitaproduct d.o.o. ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu firme renomirane Italijanske firme ISOTEX® kao ovlaštenog nosioca prava. Korištenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korištenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Vitaproduct d.o.o. će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

Politika zaštite ličnih podataka (Politika privatnosti) donosi detaljne informacije o tome koji se lični podaci korisnika prikupljaju, na koji se način obrađuju, u koje svrhe te kako se štite. Politika se primjenjuje na sve usluge Vitaproduct d.o.o, koje uključuju obradu ličnih podataka (npr. slanje poruke putem kontakt forme, podaci naših klijenata, partnera i sl.).

1. Na kakvu se vrstu podataka odnosi ova Politika

Ova Politika odnosi se na obradu ličnih podataka:

• naših korisnika koji svoje lične podatke ostavljaju u našoj kancelariji ili putem online kontakt forme.
• korisnika koji posjećuju našu web stranicu

2. Koju vrstu ličnih podataka prikupljamo i na koji način

Vaše lične podatke prikupljamo i obrađujemo kada stupite u kontakt s nama ili kad nam se obraćate putem elektronske pošte. To uključuje i podatke koje upisujete kad nam šaljete poruku na kontakt stranici.

Podaci pokriveni sistemom Politike zaštite ličnih podataka (Politike privatnosti):
• ime i prezime
• adresa
• email adresa
• broj telefona i/ili faksa
• ostali podaci koje nam napomenete, a odnose se na Vašu interakciju s nama.

Ako smo vaše lične podatke dobili od treće strane, pružićemo Vam sve relevantne informacije o njihovoj obradi što je prije moguće, a najkasnije mjesec dana nakon što smo dobili vaše lične podatke, uključujući i informaciju o kategorijama ličnih podataka koja je u obradi, o namjeni obrade te o njenoj pravnoj utemeljenosti.

Svaki put kad posjetite našu web stranicu, ako nam odobrite korištenje kolačića, korištenjem Google Analytics sistema (kolačića treće strane), prikupljamo tehničke podatke kao što su vrsta i verzija internet pretraživača, vrsta uređaja kojom ste pristupili našoj web stranici, vremenska zona i sl. Vitaproduct d.o.o. ovim putem ne prikuplja lične podatke, kao što je Vaša IP adresa, već dobijamo nama bitne informacije o korištenju naše web stranice (koje su stranice najčitanije, trajanje posjeta određenim stranicama, prosječno vrijeme provedeno na pojedinoj stranici i sl). Ove podatke Google Analytics briše nakon 26 mjeseci.

3. U koju svrhu prikupljamo lične podatke

Vaše lične podatke isključivo prikupljamo radi:

• što efikasnijeg odgovora na vaš upit
• osiguranja pružanja tražene usluge
• naše interne statističke obrade podataka
• obavještavanja o našim akcijama i specijalnim ponudama. (Ukoliko ste Vi izabrali tu opciju na našoj web stranici)

Vaše lične podatke obrađujemo za potrebe ostvarivanja ugovornog odnosa s vama; kada je to potrebno da bismo ispunili svoje zakonske obaveze kada je to nužno radi naših zakonskih interesa i radi vaših interesa (na primjer, radi otkrivanja i sprečavanja prevare ili kriminalnih radnji.

U slučajevima kada od Vas tražimo lične podatke kako bismo ispunili svoje zakonske ili ugovorne obaveze, dužni ste nam ustupiti te podatke. To znači da u slučaju da ne dobijemo zatražene lične podatke, možda nećemo biti u mogućnosti provesti naš ugovorni odnos ili ispuniti naše obaveze. U svim drugim slučajevima sami odlučujete o tome hoćete li nam dati svoje lične podatke i niste nam ih dužni dati.

4. Pod kojim uslovima i kome možemo otkriti vaše podatke

Vaše osobne podatke nikada nećemo prodati trećim stranama.

Samo ograničen broj naših zaposlenika (naprimjer administrator na web stranici) po potrebi ima pristup vašim ličnim podacima. Svi oni dužni su pridržavati se obaveze čuvanja povjerljivosti podataka a koju su potpisali prilikom stupanja u radni odnos. Radi zaštite ličnih podataka donesene su i provode se odgovarajuće tehničke i organizacione mjere. Zaposlenicima je dopušteno koristiti lične podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za izvršenje njihovih radnih zadataka.

Uvid u lične podatke omogućujemo organima državne vlasti i/ili organima za sprovođenje zakona u slučajevima kada je to određeno zakonom ili radi zaštite naših prava uključujući naših uvjeta korištenja te za potrebe zaštite naših zakonskih interesa (uključujući i zakonita prava drugih osoba) u skladu sa zakonskim propisima koji su na snazi.

5. Gdje se čuvaju vaši podaci

Vaši lični podaci čuvaju se u pisanoj formi (potpisani ugovor), i u elektroskom obliku na našem serveru u našim prostorijama. Međutim, za podatke koje prikupljaju treće strane putem kolačića (npr. Google Analytics), nalaze se na Google-ovim serverima. Napominjemo da Google Analytics prati statistiku posjete našoj web stranici isključivo zbog statističkih podataka i da ne uključuju lične podatke o vama, nego podatke o korištenju naše web stranice.

6. Vaša prava i njihova zaštita

Imate pravo zatražiti od nas potvrdu o tome jesmo li ili nismo obradili vaše lične podatke, kao i primjerak vaših ličnih podataka i/ili priliku da ih ispravite. U nekim okolnostima imate pravo zatražiti da izbrišemo vaše lične podatke ili, s obzirom na pravo na prijenos podataka, da prenesemo dio vaših ličnih podataka vama ili drugim osobama. Također, imate pravo prigovora određenoj vrsti obrade vaših ličnih podataka. Imate pravo uskratiti nam suglasnost bez ikakvih negativnih posljedica po vas.

Vitaproduct d.o.o. će najkasnije u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva, svakoj zainteresovanoj stranci na lični zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

  • dostaviti potvrdu o tome da li se lični podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne,
  • omogućiti uvid u evidenciju bazi ličnih podataka te uvid u lične podatke sadržane u bazi ličnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje,
  • dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

7. Koliko dugo zadržavamo Vaše lične podatke

Namjera nam je zadržati vaše lične podatke samo onoliko koliko je potrebno. Na primjer, ako ste naš klijent, vaše lične podatke zadržat ćemo dok traje naš ugovorni odnos s vama. Sve lične podatke prikupljene uz Vašu dozvolu brišemo nakon 5 godina, osim onih podataka koje moramo sačuvati do kraja zakonski određenog minimalnog roka.

Ako želite saznati nešto više o tome koliko zadržavamo lične podatke, molimo vas da nam se obratite na adresu elektronske pošte info (@) vitaproduct (.) com. Napominjemo da vaše lične podatke koje smo anonimizirali smijemo koristiti bez daljnjih obavijesti.

8. Kako štitimo privatnost djece

Ako utvrdimo da je lične podatke ustupila osoba mlađa od 18 godina, iste ćemo odmah obrisati i s takvom osobom nećemo sklopiti ugovor.

9. Kontakt

Molimo da nam se u slučaju bilo kakvih pitanja obratite na info (@) vitaproduct (.) com ili direktno putem kontakt stranice na našem sajtu.