ISOTEX


Zvučna izolacija


Masivna struktura ISOTEX šupljih blokova i panela od cementno-vezanih drvenih vlakana sa upotrebom armiranog betona, smeštenog unutar blokova koji služi kao noseća struktura i betona koji prekriva podne ploče, takođe obezbeđuje odličnu zvučnu izolaciju i od buke i koračanja, poboljšavajući tako još više komfor življenja.

Zid od blokova HB 25/16, bez maltera, sa 2 panela od IsolGypsum vlakana od 3.2 cm svaki, obezbeđuje redukciju buke od 61 dB i nosi sertifikat Klase 1.