Isotex® test greda/zid

ISOTEX® savršeno funkcioniše kao “greda-zid”.

ISOTEX® je u saradnji sa Univerzitetom u Paviji sproveo eksperiment kako bi pokazao da je objekat izveden sa zaštićenim sistemom koji savršeno funkcioniše kao “greda/zid”.

Ispitivanja su izvedena na dvije grede različitih veličina sa ciljem ispitivanja ponašanja elemenata sa smičućim odnosima u opsegu koji se obično koristi u konstrukcijama sa ojačanim produženim zidovima. U tu svrhu korišćene su dve zidne grede sa rasponima od 4 odnosno 6 metara (vidi sliku ).

Ponašanje greda/zid

PONAŠANJE “GREDA-ZID”

Ponašanje dve grede prikazano kroz gore opisane testove omogućava nam da zaključimo da je njihovo ponašanje potpuno slično ponašanju dva čvrsta zida i u pogledu otpora i deformacije.

Takođe je moguće zaključiti da se njihova upotreba može proširiti i na slučajeve gde je zbog primene vertikalnih opterećenja potrebno veliko savijanje.

Zaključak: Testovi su pokazali veću stabilnost nego kod klasičnog načina gradnje. Ako uzmemo u obzir antiseizmička svojstva kao i sve ostale benefite ove vrste gradnje, kao i rezultate testova, zaključak je da je ponašanje greda-zid daleko bolje građevinsko rješenje.

 

Zaključak ispitivanja zida od 6 metara:

Dijagram vertikale
Dijagram vertikale - Mjerenje

ISOTEX® zid od 6 metara u konfiguraciji B stigao je do kraja testa na 3011 kN. Konfiguracija B znači da su uzdužne šipke isječene na donju gredu kako bi se eliminisao njegov uticaj.

Dijagram vertikalne sile u odnosu na pomeranje u sredini (pretvarač 58) dobijen za zid grede sa rasponom od 6 m u konfiguraciji B

Zaključak ispitivanja zida od 4 metra:

Dijagram vertikale
Vertikala

ISOTEX® zid od 4 metra u konfiguraciji B stigao je do kraja testa na 3800 kN. Konfiguracija B znači da su uzdužne šipke isječene na donju gredu kako bi se eliminisao njegov doprinos.

Dijagram vertikalne sile u odnosu na pomeranje u sredini (pretvarač 58) dobijen za zid grede sa rasponom od 4 m u konfiguraciji B)

Neke od slika aktuelnog testa!

Slika testa 1
Slika testa 2
Slika testa 3
Slika testa 4
Slika testa 5
Slika testa 6