Lako i brzo postavljanje

Kompletan Isotex proces gradnje - Youtube

Postavljanje blokova

Ovaj video objašnjava pravilnu ugradnju naših blokova od drvenih vlakana vezanih cementom. Za detaljnije informacije pogledajte priručnik za instalaciju.

Tokom formiranja temlja, potrebno je umetnuti armaturne šipke u temelj na pravilnim razmacima od 25cm (da se podudaraju sa otvorima u blokovima) i izvući na visinu min. 50cm iznad temeljne ploče. Druga mogućnost je da se armaturne šipke umetnu vertikalno, nakon što je temelj izveden i da se izvuku na visinu 50cm iznad temeljen ploče.

Prvi red blokova se postavlja na sloj maltera koji treba da obezbjedi vezu između temeljne ploče i prvog reda blokova, obavezna je upotreba libele prilikom formiranja prvog reda blokova. Malter treba nanositi samo ispod stijenki i rebara bloka nikako u prostor koji zahvata otvor za beton. S obzirom da malter ima manju pritisnu čvrstoću od betona u slučaju da se nađe u otvoru za beton može narušiti stabilnost zida.

Nakon što se prvi red blokova ispravno postavi treba nastaviti sa polaganjem blokova počevši od ugla zida (UNI blok), bitno je da se blokovi slažu jedan uz drugi bez prostora između kako bi se izbjeglo stvaranje termičkih mostova. Važno je paziti da se blokovi u dva različita reda uvijek preklapaju na ½ kako bi se obezbjedila pravilan pozicija otvora za beton. Najsigurniji način ispravne montaže ISOTEX® blokova jeste da se prate uputstva iz šeme za postavljanje ISOTEX® blokova i međuspratnih ploča.

Blokovi se moraju polagati sa lukom na rebrima okrenutim ka gore a izolacija u blokovima se okreće ka vani. Treba voditi računa o pravilnom formiranju zida sa ISOTEX® blokovima kako bi se izbjegli fazni pomaci unutarnjih rebara što može dovesti do smanjenja nosivosti zida i poteškoćama prilikom nalijevanja betona u ISOTEX® blokove. U svaki red blokova obavezno je položiti horizontalnu armaturu i vertikalnu armaturu na razmaku od 25cm tako da se preklopi po visini najmanje 50 cm sa armaturom iz temelja ili iz predthodnih redova koji su naliveni betonom.

Kada završite sa formiranjem ISOTEX® zida pristupite nalijevanju betona u blokove i to pod blagim pritiskom od sredine zida, kako ne bi došlo do pomjeranja blokova u zidu usljed velikog pritiska od betona.

Beton mora biti likvidnosti S4 sa tri frakcije (4, 8 i 16mm) sa odgovarajućom markom betona koju je propisao projektant konstrukcije.

Prilikom punjenja blokova betonom držite razmak od uglova, dovratnika ili doprozornika najmanje 1m tako da beton koji se nalijeva u blokove vrši što manji pritisak na krajnje uglove (blokove) i na taj način će te izbjeći pomjeranje blokova. Kada završite betoniranje vanjskih zidova započnite betoniranje unutrašnjih zidova.

Tokom punjenja prvih 6 redova blokova, šesti red napunite betonom do polovine njegove visine i potom umetnite vertikalne armaturne šipke visine 2m. Budite sigurni da je šipka koju umećete napravila preklop sa šipkom iz temelja tako što će nakon umetanja sve viriti iznad šestog reda blokova 50cm.

Vibriranje betona se vrši preko šipke na način da se vibro igla prisloni uz šipku. U slučaju da tokom lijevanja beton završi na stijenkama bloka ili termoizolaciji uklonite ga prije nego što se stvrdne kako ne bi poremetio pravilnost postavljanja narednih redova.

Za detaljnije informacije o instalaciji bloka pogledajte referentne odjeljke:

instrukcije za 30/7

instrukcije za 38/14

povezivanje fasadnih i pregradnih zidova

instrukcije za 33/10

instrukcije za 44/20

instrukcije za nadvoje i otvore

instrukcije završetka visine zida

instrukcije za balkone i konzole

instrukcije za kanalice

ISOTEX® video akademija

Isotex akademija 1° Video kurs – Kako pravilno postaviti prvi red Isotex blokova!Isotex® akademija 1° Video kurs – Kako pravilno postaviti prvi red Isotex® blokova Isotex akademija 2° Video kurs – Kako napraviti ugao od 38 cm!Isotex® akademija 2° Video kurs – Kako napraviti ugao od 38 cm Isotex akademija 3° Video kurs – Povezivanje vanjskih i unutrašnjih zidova!Isotex® akademija 3° Video kurs – Povezivanje vanjskih i unutrašnjih zidova
Isotex akademija 4° Video kurs – Kako napraviti nadvoje za vrata i prozore!Isotex® akademija 4° Video kurs – Kako napraviti nadvoje za vrata i prozore Isotex akademija 5° Video kurs – Kako napraviti kanalice u Isotex zidovima!Isotex® akademija 5° Video kurs – Kako napraviti kanalice u Isotex® zidovima Isotex akademija 6° Video kurs – Izolacija podne ploče!Isotex® akademija 6° Video kurs – Izolacija podne ploče!ideo kurs – Izolacija podne ploče
Isotex akademija 7° Video kurs – Kako napraviti pod od Isotex podnih ploča!Isotex® akademija 7° Video kurs – Kako napraviti pod od Isotex® podnih ploča
Privatni kuća Krčmarice – Banja Luka 138 m2 (BiH)

Privatni kuća, na Krčmaricama – 138 m2 – Banja Luka, (BiH)

Privatni objekat Todorović – Banja Luka 320m2 (BiH)

Privatni objekat Todorović – 320m2 – Banja Luka, (BiH)

Banja Mlječanica – 15 objekata za odmor 1.225 m2 (BiH)

15 objekata namjenjenih za odmor – 1.225 m2 – Banja Mlječanica, (BiH)