Lako i brzo postavljanje
603
page-template-default,page,page-id-603,bridge-core-2.6.6,non-logged-in,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-25.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Lako i brzo postavljanje

POSTAVLJANJE BLOKOVA

Video prikazuje ispravan način postavljanja …..

Za više informacija, pogledajte uputstvo za postavljanje.

Tokom formiranja temlja, potrebno je umetnuti armaturne šipke u temelj na pravilnim razmacima od 25cm (da se podudaraju sa otvorima u blokovima) i izvući na visinu min. 50cm iznad temeljne ploče. Druga mogućnost je da se armaturne šipke umetnu vertikalno, nakon što je temelj izveden i da se izvuku na visinu 50cm iznad temeljen ploče.

 

Prvi red blokova se postavlja na sloj maltera koji treba da obezbjedi vezu između temeljne ploče i prvog reda blokova, obavezna je upotreba libele prilikom formiranja prvog reda blokova. Malter treba nanositi samo ispod stijenki i rebara bloka nikako u prostor koji zahvata otvor za beton. S obzirom da malter ima manju pritisnu čvrstoću od betona u slučaju da se nađe u otvoru za beton može narušiti stabilnost zida.

Nakon što se prvi red blokova ispravno postavi treba nastaviti sa polaganjem blokova počevši od ugla zida (UNI blok), bitno je da se blokovi slažu jedan uz drugi bez prostora između kako bi se izbijeglo stvaranje termičkih mostova. Važno je paziti da se blokovi u dva različita reda uvijek preklapaju na ½ kako bi se obezbjedila pravilan pozicija otvora za beton. Najsigurniji način ispravne montaže Isotex blokova jeste da se prate uputstva iz šeme za postavljanje Isotex blokova i međuspratnih ploča.

Blokovi se moraju polagati sa lukom na rebrima okrenutim ka gore a izolacija u blokovima se okreće ka vani.  Treba voditi računa o pravilnom formiranju zida sa Isotex blokovima kako bi se izbjegli fazni pomaci unutarnjih rebara što može dovesti do smanjenja nosivosti zida i poteškoćama prilikom nalijevanja betona u Isotex blokove. U svaki red blokova obavezno je položiti horizontalnu armaturu i vertikalnu armaturu na razmaku od 25cm tako da se preklopi po visini najmanje 50 cm sa armaturom iz temelja ili iz predthodnih redova koji su naliveni betonom.

Device Frame
Device Frame

Kada završite sa formiranjem Isotex zida pristupite nalijevanju betona u blokove i to pod blagim pritiskom od sredine zida, kako ne bi došlo do pomjeranja blokova u zidu usljed velikog pritiska od betona. Baton mora biti likvidnosti S4 sa tri frakcije (4, 8 i 16mm) sa odgovarajućom markom betona koju je propisao projektant konstrukcije.

Prilikom punjenja blokova betonom držite razmak od uglova, dovratnika ili doprozornika najmanje 1m tako da beton koji se nalijeva u blokove vrši što manji pritisak na krajnje uglove (blokove) i na taj način će te izbjeći pomjeranje blokova. Kada završite betoniranje vanjskih zidova započnite betoniranje unutrašnjih zidova.

Tokom punjenja prvih 6 redova blokova, šesti red napunite betonom do polovine njegove visine i potom umetnite vertikalne armaturne šipke visine 2m. Budite sigurni da je šipka koju umećete napravila preklop sa šipkom iz temelja tako što će nakon umetanja sve viriti iznad šestog reda blokova 50cm. Vibriranje betona se vrši preko šipke na način da se vibro igla prisloni uz šipku. U slučaju da tokom lijevanja beton završi na stijenkama bloka ili termoizolaciji uklonite ga prije nego što se stvrdne kako ne bi poremetio pravilnost postavljanja narednih redova.

Za detaljnije informacije

o instalaciji bloka

pogledajte referentne odjeljke:

ISOTEX video akademija

Isotex akademija 1° Video kurs Kako pravilno postaviti prvi red Isotex blokova

Isotex akademija 2° Video kurs Kako napraviti ugao od 38 cm

Isotex akademija 3° Video kurs Povezivanje vanjskih i unutrasnjih zidova

Isotex akademija 4° Video kurs Kako napraviti nadvoje za vrata i prozore

Isotex akademija 5° Video kurs Kako napraviti kanalice u Isotex zidovima

Isotex akademija 6° Video kurs Izolacija podne ploče

Isotex akademija 7° Video kurs Kako napraviti pod od Isotex podnih ploča