Medjuspratne i krovne ISOTEX ploče
984
page-template-default,page,page-id-984,bridge-core-2.6.6,non-logged-in,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-25.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Međuspratne ploče

Sistem ISOTEX međuspratnih i krovnih ploča od drvo-cementnih vlakana obezbjeđuje izgradnju horizontalnih i kosih tipova konstrukcija.
Isotex sistem ploča sastoji se od prethodno stastavljenih blokova-segemenata dimenzija: širine 100cm, visine 20/25/30/39cm i dužine 100-700cm, zavisno od raspona i opterećenja.
Isotex međuspratne ploče sadrže horizontalne i vertikalne šupljine koje pružaju izvrsnu zvučnu i termičku izolaciju.
Isotex ploče sklapaju se u fabrici sa ugradnjom armature u donjoj zoni zajedno sa trougaonim rešetkastim nosačem i fiksirano betonom debljine 2-3cm.
Tokom 60 godina rada i razvoja sistema ISOTEX je imao za cilj da sa Isotex međuspratnim pločama riješi: konstrukciju ploče, zvučnu i termičku izolaciju te zvučne i hladne mostove u konstrukciji.
Poluprefabrikovana Isotex ploča dovršava se nakon montaže na objekatu, tj. na licu mjesta (gradilištu) postavljanjem armaturne mreže i šipki armature u gornju zonu ploče te nalijevanjem betona.

Postavljanje

Šema sastavljanja

Postavljanje ISOTEX ploča

Trougaoni rešetkasti nosač umetnut u rebra ploča i fiksiran betonom osigurava nesmetano kačenje lanaca dizalice za podizanje Isotex ploča. Na trougaonom nosaču crvenom bojom obilježena su mjesta na koje je potrebno zakačiti kuke za podizanje ploče.

Prije postavljanja ploča potrebno je formirati nosače (grede na podupiračima) između nosivih zidova na međusobnoj udaljenosti ne većoj od 150cm. Prilikom postavljanja potrebno je da se ploča osloni na nosivi zid 3-4cm tj. kolika je debljina stijenke Isotex bloka. Veza sa nosivim zidom (gredom) ostvaruje se preko armature koja je prepuštena iz rebara Isotex ploče i armaturom koja se nalazi u gredi iznad nosivog zida. Armaturna mreža i šipke koje se postavljaju u gornju zonu ploče dodaju se direktno na gradilištu u skladu sa projektom konstrukcije objekta. Poprečno rebro za ukrućivanje i povezivanje pojedinačnih ploča armira se direktno na gradilištu.

Završna obrada Isotex ploča (stropova-plafona) moguća je sa mašinskim malterisanjem u dva sloja, debljina osnovnog sloja mora biti min. 15mm sa umetnutom fiber-staklenom mrežicom u sredinu sloja.

Sertifikati i CE oznake

Sistem ISOTEX ploča od drvenih vlakana povezanih cementom za visoko termoakustično izolovane vodoravne ili nagnute konstrukcije sastoji se od prethodno sastavljenih blokova dimenzija 100 cm x 20/25/30/39 dužina od 1-7 m, s vodoravnim i okomitim šupljinama koje eliminišu toplinske i zvučne mostove.
Podni sistem dovršava se na gradilištu postavljanjem armaturnim šipki, armaturnom mrežom i nalijevanjem betona.

Cilj je riješiti, mnogo bolje od bilo koje druge metode, jednom instalacijom, probleme koji se tiču potpune eliminacije svih toplotnih i zvučnih mostova, vatrootpornosti i toplotne i zvučne izolacije.

Katalozi

Međuspratne i krovne ISOTEX ploče