Studija izvodljivosti

Studija izvodljivosti osmišljena je kako bi se procijenilo da li je arhitektonski dizajn prikladan za upotrebu Isotex® blokova jer su potrebni nosivi zidovi ili su potrebne male prepravke.

Ova studija također daje naznake o najprikladnijim vrstama blokova za lokalnu klimu, seizmičku aktivnost, visinu zgrade i visinu zidova, ali strukturno mijenjanje veličine, modeliranje i provjeru zidova prepušta se projektantu konstrukcije.

Studija izvodljivosti - software

Software za ISOTEX® proračune – gratis

Studija izvodljivosti - izvještaj

Interpretacijski izvještaj i eksperimentalna ispitivanja

Primjer studije

Blokovi

Studija izvodljivosti - Tlocrt 1

Međuspratne ploče

Studija izvodljivosti - Tlocrt 2