Isotex® sjajno prolazi test prilikom požara

Tragični požar u Londonu

Testiranje fasadnog zida izrađenog od Isotex® blokova

Nakon tragičnog požara u Londonu 2017. (vidi sliku), zemlje članice Evropske unije donose zakonske propise o regulisanju ponašanja fasada zgrada u požaru.

Zemlje poput Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Mađarske, Švedske su među zemljama koje su već početkom 2020. godine provodili testove i donosili propise o ponašanju fasada zgrada tokom požara.

Ostale zemlje će se uskoro morati prilagoditi. ISOTEX® Srl, koji izvozi svoje proizvode u preko 13 zemalja Evrope, odmah se prilagodio ovom važnom zakonodavstvu, testirajući fasadni zid izrađen od vlastitih blokova u Poznata francuska laboratorija EFECTIS akreditovanom za ovu vrstu testova.

Kako se provodi ispitivanje ponašanja fasade tokom požara (LEPIR 2)

Zid velikih dimenzija 5,5 m x 7 m (dužina x visina) izgrađen je u laboratorijI Efectis u Francuskoj, gdje je simulirana nadzemna zgrada na tri sprata sa fasadnim zidom od ISOTEX®. Kao što se može vidjeti sa prikazanih slika i dijagrama, fasada ISOTEX® ima 2 otvora u prizemlju i na spratu, a na vrhu ima tavanski prostor bez otvora.

Zid debljine 44 cm sagrađen je ISOTEX® drvo-cementnim blokovima sa 23 cm EPS izolacije sa Basf-Neopor® grafitom iznutra. Uliveni beton u zid je ojačan armaturom i zid je malterisan. Unutar jedne sobe u prizemlju postavljeno je 600 kg paleta borovog drveta koje su zapaljene kako bi izazvale požar. Test je trajao oko 60 minuta.

Tokom testa, detektorima temperature zabilježeni su trendovi temperaturnih varijacija:

  • Unutar prizemlja i prvog sprata
  • Izvan zgrade na svim nivoima na cijeloj visini

Glavni cilj testa je izbjeći , ili barem obuzdati širenje vatre na fasadu, provjeriti da zid na 2. spratu – špandrel – ne trpi oštećenja, odvajanje materijala itd…

Test (Lepir 2) - Slika 1
Test (Lepir 2) - Slika 2
Test (Lepir 2) - Slika 3
Test (Lepir 2) - Slika 4
Test (Lepir 2) - Slika 5
Test (Lepir 2) - Slika 6
Test (Lepir 2) - Slika 8

Rezultati testa

Rezultati ispitivanja su izvrsni, kako u pogledu ponašanja kod požara, tako i zbog nedostatka emisije toksičnih gasova štetnih po zdravlje ljudi (vidi sertifikate). Dovoljno je reći da su u 60-minutnom testnom periodu, tokom izlaganja vatri, u unutrašnjosti prizemlja detektori temperature zabilježili vrh od preko 800 ° C, dok su na 1. spratu iznosili samo 35 ° C. Ovo ispitivanje potvrđuje rezultate dobijene ispitivanjima vatrootpornosti na ISOTEX® zidovima i podovima (bez gipsa).

Nakon 3-4 sata izlaganja vatri, na strani plamena postoji temperatura od preko 1.100 ° C, a na suprotnim stranama pronađeno je samo 30 do 35 ° C. Kao što je spomenuto, ubrzo će se sve države članice Europske zajednice morati prilagoditi ovom ponašanju požaru na fasadi zgrada, pa će biti potrebno preispitati način gradnje i izolacije vanjskih zidova zidova zgrade.

U Italiji, do ove evropske adaptacije, postoje, u obliku Tehničkog vodiča, preporuke o tome kako se nositi s problemom ponašanja fasade na požaru.

Konkretno, o tome kako riješiti situacije u vezi sa svakom pojedinačnom pločom i svakim poprečnim zidom, koji moraju imati klasu vatrootpornosti E60-ef (gdje ef znači “vanjska vatra”) ili → i (tj. vatra iznutra prema van).

Posebna pažnja se takođe posvećuje upotrebi protivpožarnih premaza, s obzirom na vrstu izolacije koja se koristi i njihovo učvršćivanje.

Rezultati testa požara

Pogledajte neke od naših referentnih objekata koji su izgrađeni ISOTEX® materijalima

Villette La Bella Vita Umag – 800m2 (CRO)

Villette La Bella Vita – 800m2 – Umag, (CRO)

Privatni objekat – Petrinja (CRO)

Privatni objekat – Petrinja, (CRO)

Privatna villa – Banja Luka 1380m2 (BiH)

Privatna villa – 1380m2 – Banja Luka, (BiH)