ISOTEX


Toplotna izolacija


Spoljni zid od ISOTEX bloka, čija debljina je od 11 do 24,5 cm, ponaša se kao zaštitna membrana, zadržavajući toplotu napolju tokom ljeta . S druge strane, unutrašnji zid od ISOTEX bloka, debljine od 4 to 5,5 cm obezbedjuje brže postizanje željene temperature u odnosu na okolinu zimi. Površinska temperatura unutrašnjeg zida, s obzirom da je izolovan, je ista kao temperatura okoline, čime se obezbjeđuje prijatan osjećaj.

Da bi se postigle ovako visoke vrijednosti termičke izolacije (U=0,16 W/m²K), polistiren i grafit varijabilne debljne postavljaju se u blok. Na taj način postiže se optimalna mikro-klima u domaćinstvima.