Instrukcije za ugao 33/10

Za prvi red blokova posebni blok pod nazivom „UNI“ postavlja se na ugao. Na bočnoj strani UNI bloka dužine od 50 cm postavlja se blok PASS blok dužine od 42 cm, kako bi se preklop blokova držao na 25 cm (33 + 42 = 75 cm). Zatim se u oba smjera zida mogu položiti STANDARDNI blokovi od 50 cm. Na sljedećem (drugom) redu UNI blok se postavlja u suprotnom mjeru od UNI bloka u prvom redu i zatim ponavljate postupak, na bočnoj strani UNI bloka dužine od 50 cm postavlja se blok PASS blok dužine od 42 cm, kako bi se preklop blokova držao na 25 cm (33 + 42 = 75 cm). Treći red blokova se postavlja kao prvi red, a četvrti red blokova kao drugi i tako redom do vrha zida. Neparni brojevi redova blokova (1,3,5,7,9…) imaju istu šemu postavljanja, a parni brojeva redovi blokova (2,4,6,8,10…) imaju jednaku šemu postavljanja.

Prije postavljanja UNI blokova mora se na njihovoj bočnoj strani dužine 50cm na prvoj polovini napraviti urez dimenzija 12x12cm kako bi se omogućilo povezivanje horizontalne armature i prolaska betona. Paketi blokova PASS od 45 cm povezani su zelenom trakom i tako ih je lako prepoznati na gradilištu.

Instrukcije za 33/10
Instrukcije za 33/10 - Šema

Za detaljnije informacije o instalaciji bloka pogledajte referentne odjeljke:

instrukcije za 30/7

instrukcije za 38/14

povezivanje fasadnih i pregradnih zidova

instrukcije za 33/10

instrukcije za 44/20

instrukcije za nadvoje i otvore

instrukcije završetka visine zida

instrukcije za balkone i konzole

instrukcije za kanalice