Međuspratna (krovna) ISOTEX® ploča S20

Dijeli:

Međuspratna i krovna Isotex ploča S20

Sertifikat
Protivpožarnosti

Sertifikat od
buke aviona

Sertifikat za
prenos koraka

Tehnički
List

Konstruktivni
detalji

BIM
Objekat

Međuspratna i krovna Isotex ploča S20

Sertifikat
Protivpožarnosti

Tehnički
List

Sertifikat od
buke aviona

Konstruktivni
detalji

Sertifikat za
prenos koraka

BIM
Objekat

Kontaktirajte nas za detaljne informacije

3

MEĐUSPRATNA (krovna) ISOTEX ® PLOČA S20

Specifikacija ISOTEX® ploče S20
Visina betoniranih rebara u fabrici 
Visina 5cm – (0,016×2500)
Težina betoniranih rebara u fabrici
40 kg/m²
Težina ploče proizvedene u tvornici
br.elemenata 4 X 20 kg = 80 + 40 = 120 kg/m²
Količina betona do završetka
0,02+0,015 (popunjavanje elemenata od drveta i cementa) + 0,040 (nadbeton 4 cm) = 0,075m³/m²
Težina betona za završetak
0,075 m³/m² x 2400 kg/m³=180 kg/m²
Ukupna težina ploče sa betonom
40 + 80 + 180 = 300 kg/m²
Otpornost na vatru klase REI
240
Koeficijent prolaska toplote
U=0,63 W/m²K
Zvučna izolacija (buka od koraka)
Ln,w =53 dB
Zvučna izolacija (buka od muzike, auta, aviona)
Rw= 60 dB

Totalna nosivost pored sopstvene težine

Raspon/Opterećenje Armatura
(m) 300 kg/m² 400 kg/m² 500 kg/m² 600 kg/m² 700 kg/m²
3.00  1Ø8 1Ø10 1Ø10 1Ø12 1Ø12
4.00  1Ø12 1Ø14 1Ø10+1Ø12 1Ø16 2Ø12
5.00 1Ø16 1Ø12+1Ø14 1Ø10+1Ø16 1Ø14+1Ø16 2Ø16

Tabela je formirana na temelju uobičajenih kriterija otpora, uzimajući u obzir materijale sledeće specifikacije:

  • Cementni konglomerat: C 25/30 fyk 25N/mm2
  • Čelik: B450c