Isotex® BlokHDIII 38/14 sa BASF NEOPOR® grafitom

Dijeli:

BLOK HDIII 38/14

Vatrootpornost
(REI)

Debljina betona
(CM)

Zvučna Izolacija
(db)

Debljina grafita
(cm)

Tehnička
Specifikacija

Konstruktivni
Detalji

Sertifikat
Zvučne Izolacije

Bim
Objekat

Sertifikat
Toplotne Provodljivosti

Isotex Blok HDIII 38/14 sa BASF NEOPOR grafitom - Tehničke karakteristike
BLOK HDIII 38/14

Vatrootpornost
(REI)

Debljina betona
(CM)

Zvučna Izolacija
(db)

Debljina grafita
(cm)

Tehnička
Specifikacija

Konstruktivni
Detalji

Sertifikat
Zvučne Izolacije

Bim
Objekat

Sertifikat
Toplotne Provodljivosti

Isotex Blok HDIII 38/14 sa BASF NEOPOR grafitom - Tehničke karakteristike

Kontaktirajte nas za detaljne informacije

3
Specifikacije bloka
Približni dozvoljeni kapacitet RcK • 30 N/mm² interp. h = 3,00 m 35
Toplotna propusnost U omalterisanog zida uključujući zidne svetiljke W/m² K 0.21
Periodična toplotna propusnost YIE [W/m²K] 0,0082
Zvučna izolacija (dB) [54****]
Potreba za betonom l/m² 130
Težina blokova kg/m² 88
Težina svakog bloka (bez betona) kg 11
Težina zida ispunjenog betonom i neožbukano Kg/m² 400
Debljina betona (cm) 15
Debljina zida bloka (cm) 4,5
Veličina bloka (cm) 50x25x38
Klasa vatrootpornosti REI (opterećeni zid) 120
Debljina grafita (cm) 14